top of page

UDVIDET GRAMMATIK

ord-klasser

Substantiver, verber, adjektiver, adverbier, præpositioner

syntaks

Den danske ordfølge - noget om regler og sætningsled

UDTALE

Noget om lyd, tryk og bogstaver

Tegn-sætning

De danske regler for at sætte tegn - og lidt om sætningsskemaer og trappediagrammer

Sprog-

historie

Det danske sprogs udvikling fra indoeuropæisk til nudansk

skrift-

sprog

Hvorfor det danske  skriftbillede ser ud, som

det gør - en historisk overflyvning

ordstof

Noget om hvornår og hvordan ordene kom ind i sproget

talord

Halvtredssindstyve og femoghalvfjerds

- en gennemgang af et ulogisk system

blandede bolsjer

Kollokationer, diskurspartikler, ordsprog, rim og remser

fakta om

danmark

Opslag om de vigtigste informationer om Danmark -

en survival guide

nyttige lister

termer

Oversigtskema over de grammatiske betegnelser

uregel-mæssige verber

En liste over de uregelmæssige verber på dansk

mest

frekvente verber

En liste over de mest anvendte verber på dansk

mest frekvente adjektiver

En liste over de mest anvendte danske tillægsord

mest frekvente

ord

De 500 mest anvendte ord på dansk

I samarbejde med

Grif.jpg

Forlaget Arabesk

120363675_373283627200302_84281306133652
120414434_811719296231949_28607386460583
download.jpg
bottom of page