top of page

Grammatiske termer

Latin

adjektiv 
adverbial 
adverbium 
akkusativ 
aktiv 
artikel 
dativobjekt 
demonstrativ 
diatese 
femininum 
finit verbal 
futurum 
genitiv 
genus 
imperativ 
indikativ 
infinitiv 
interjektion 
interrogativ 
kasus 
komparation 
komparativ 
konjunktion 
maskulinum 
modalverbum 
modus 
neksus 
neutrum 
nominativ 
numeralier 
numerus 
objekt 
optativ 
passiv 
perfektum 
pluralis 
pluskvamperfektum 
pronomen 
prædikativ 
præposition 
præpositionsforbindelse 
præsens 
præsens participium 
præteritum 
præteritum participium
relativ 
rema 
seksus 
singularis 
species 
subjekt 
substantiv 
superlativ 
tema 
utrum commune
verbal 
verbum 

Dansk

tillægsord
biled
biord
genstandsfald
handleform
kendeord
indirekte objekt/hensynsled
påpegende
art
hunkøn
udsagnsled
fremtid
ejefald
køn
bydemåde
fremsættende
navnemåde
udråbsord
spørgende
fald
gradbøjning
2. grad
bindeord
hankøn
mådesudsagnsord
måde
samordning
intetkøn
nævnefald
talord
tal
genstandsled
ønskemåde
lideform
førnutid
flertal
førdatid
stedord
omsagnsled
forholdsord
forholdsordsforbindelse
præsens nutid
lang tillægsmåde
imperfektum/datid/fortid
kort tillægsmåde
henførende
fokus
biologisk genus
ental
bestemthed
grundled
navneord
3. grad/højeste grad
emne
commune/fælleskøn
udsagnsled
udsagnsord

bottom of page