top of page

Hyppigste ord i dansk

Der findes forskellige måder at opgøre hyppigheden af ord i et sprog på, men herunder får du nogle bud på nogle lister over de mest anvendte ord, som du altså kommer til at støde på ofte. 

Dansk Frekvensordbog

1. og    
2. i    
3. at    
4. det   
5. er    
6. en    
7. på  
8. til    
9. med    
10. af  

Hyppigste ord i danske

aviser, ugeblade og fagblade

1. i   
2. og   
3. at    
4. af    
5. er    
6. en    
7. til    
8. det    
9. for    
10. der    

Hyppigste ord i

danske romaner

1. og 
2. det

 3. i
4. at
5. han
6. var
7. jeg
8. en
9. ikke
10. til

Kilde: sproget.dk

De 120 mest frekvente ord

af, fordi, kom, os, alle, fra, kommer, over, alt, fri, kun, på, andre, få, kunne, sagde, at, gik, lang, se, blev, glad, lidt, selv, bliver, godt, lige, sidste, bort, ham, lille, sig, da, han, løb, sin, dag, hans, man, sine, de, har, mange, skal, dem, havde, med, skulle, den, have, meget, små, der, hele, men, som, deres, hen, mere, stor, det, hende, mig, store, dig, her, min, så, dog, hjem, mod, tid, du, hun, mon, til, efter, hvad, må, tog, eller, hver, ned, ud, en, hvis, nej, under, end, hvor, noget, var, er, igen, nok, ved, et, ikke, nu, vi, far, ind, når, vil, fik, jeg, og, ville, fin, jer, også, være, for, jo om, været, forbi, kan, op, år.

Alfabetisk oversigt over de 500 mest frekvente ord

ad
af
aften
al
aldrig
alene
alle
allerede
alligevel
alt
altid
altså
anden
andet
andre
ansigt
ansigtet
arbejde
at
bag
bange
bare
bedre
bedste
begge
begyndte
blev
blevet
blik
blive
bliver
blot
bordet
bort
byen
bæk
da
dag
dage
de
dem
den
denne
der
deres
derfor
det
dette
dig
din
disse
dog
du
død

 

døren
efter
egen
egn
eller
ellers
en
end
endelig
endnu
ene
eneste
engang
er
et
fald
faldt
fandt
far
fast
fik
finde
fire
flere
folk
for
foran
forbi
fordi
fortælle
fra
frem
fru
frøken
følte
før
først
første


fået
får
gamle
gammel
gang
gange
ganske
gav
gennem
gerne
gik
give
gjorde
gjort

glad
god
gode
godt
grund
Gud
gør
gøre

gået
går
haft
ham
han
hans
har
havde
have
hele
heller
helt
hen
hende
hendes
her
hinanden
hjem
holde
holdt
hos
hovedet
hr.
hun
hurtigt
hus
huset
hvad
hvem
hver
hvert
hvis
hvor
hvordan
hvorfor
hænder
højt
høre
hørte
hånd
hånden i
igen
ikke
imod
ind

inde
inden
ingen
intet
ja
jeg
jo
kan
kender
kom
kommer
kommet
kone
kort
kun
kunde
kunne
lad
lade
lagde
lange
langt
let
lidt
lige
ligesom
ligger
lille
liv
lo
lod
lov
længe
længere
løb
lød

man
mand
manden
mange
med
meget
mellem
men
mener
mennesker
mens
mere
mig
min
mine
mit
mod

mor
mærke


måde
måske
måtte
måtte
naturligvis
ned
nej
netop
nikkede
nogen
noget
nogle
nok
nu
ny
næste
næsten

når
når
og
også
også
om
omkring
op
oppe
ord
os
over
par
penge
pige
pludselig


rejste
ret
rigtig
rundt
sad
sagde
sagt
samme
sammen
satte
se
selv
selvfølgelig
senere

seng
ser
set
sidder
side
siden
sidste
sig
sige
siger
sikkert
sin
sine
sit
skal
skulle
skulle
skyld
slags
slet
slog
smil
smilede
små
snart
som
spurgte
stadig
standsede
sted
stemme
stille
stod
stor
store
straks
står
svarede
synes
syntes


sådan
tage
tager
taget
tak Tale
talte
tanker
tid
tiden
til
tilbage
ting

to
tog
trak
tre
tro
tror
tænke
tænkte
ud
ude
uden
under
unge
var
ved
vej
vejen
vel
vendte
vi
vide
videre
vidste
vil
vilde
ville
virkelig
vist
være
været
øjeblik
øjne
øjnene

bottom of page