top of page

SPROG-

HISTORIE

Det danske sprogs udvikling fra indoeuropæisk til nudansk

Korte og lange vokaler

Den danske ordfølge - lidt om regler og sætningsled

prosodi

Noget om lyd, tryk og bogstaver

det danske alfabet

Noget om hvornår og hvordan ordene kommer ind i sproget

lydlære

Den danske fonetik, lyde og regler

bottom of page