top of page

SPROG-
HISTORIE

Fra indoeuropæisk til nudansk

Korte og lange vokaler

Den danske ordfølge -

regler og sætningsled

prosodi

Lyd, tryk og bogstaver

lydlære

Den danske fonetik -

lyde og regler

alfabetet

Hvornår og hvordan kom

ordene ind i sproget

bottom of page