top of page

Substantiver

Substantiver er ord for ting, personer, dyr og begreber. Ligesom verber og adjektiver er substantiverne en såkaldt åben ordklasse, hvormed der menes, at nye ord, der optages i sproget, tilhører en af disse ordklasser. Der kommer altså hele tiden nye substantiver til i takt med, at der opstår et behov for at benævne nye fænomener og begreber, f.eks. DVD, reservebedstemor, Tortilla, curlingforældre, samtalekøkken, barrista, powernap, browser.

Genus (køn)

Det indoeuropæiske skel mellem tre køn – maskulinum (hankøn), femininum (hunkøn) og neutrum (intetkøn) – fandtes også i vikingetidens olddansk, men i middelalderen faldt maskulinum og femininum sammen til et køn: utrum (fælleskøn, commune). Dansk rigssprog har således to genus: neutrum og utrum.


På dansk har de neutrale substantiver i ubestemt form den foranstillede artikel et og de utrale har den foranstillede artikel en, f.eks.

Neutrum (intetkøn)

Et bord

Et hus

Et træ

Et brød

Et lokale

Utrum (fælleskøn)

En gris

En stol

En bil

En taske

En trøje

bottom of page