top of page

En svale gør ingen sommer - danske ordsprog

Ordsprogene er faste sproglige vendinger, der kort sammenfatter en leveregel, udtrykker en almengyldig sandhed eller en morale.  De minder på mange måder om talemåder, da de ikke sjældent har en overført eller billedlig betydning, men de har i reglen et mere gammeldags og snusfornuftigt præg. Som talemåderne er de korte, ofte en eller to sætninger.

 

De kan ikke sjældent sættes i forbindelse med Bibelen og det gamle bondesamfund. I reglen er de anonyme, vi ved ikke, hvem der har fundet på dem, hvilket er med til at forstærke deres almengyldige præg.

Ingen roser uden torne

Gammel kærlighed ruster ikke

Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt

Tyv tror hver mand stjæler

Man skal kravle, før man kan gå

Tale er sølv, tavshed er guld

Blind høne kan også finde korn

Den der ler sidst, ler bedst

Tomme tønder buldrer mest

Gå ikke over åen efter vand

Hop ikke over hvor gærdet er lavest

Hvor der handles, der spildes

Lige børn leger bedst

Man skal smede, mens jernet er varmt

Man skal smede, mens jernet er varmt

Den der kommer først til mølle, får først

     malet

Man skal ikke kaste med sten, når man selv

     bor i glashus

Tomme tønder buldrer mest

Man skal ikke gå over åen efter vand

Brændt barn skyr ilden

Når katten er ude, spiller musene på 

     bordet

Liden tue kan vælte stort læs

Lille og vågen er bedre end stor og doven

Mange bække små gør en stor å

Nogle af de mest anvendte ordsprog:

bottom of page