top of page

Fortsætterdansk

1.

I dag skal du øve dig på de danske pronominer, som er gode at kunne udenad. Du skal løse nogle opgaver, læse to dialoger og læse mere udførligt om gramatikken.

3.

Det handler om adjektiver. Du skal lære om, hvordan de fungerer grammatisk, læse to dialoger og løse nogle opgaver - og nogle ekstraopgaver!

2.

I dag handler det især om substantiver. Du skal læse om substantiver, løse nogle opgaver og så skal du læse en tekst og svare på nogle spørgsmål til den.

4.

Tredje lektion handler blandt andet verber og lidt om tal. Du skal igen lave nogle opgaver, høre nogle dialoger - og så kan du øve dig på tallene ved at spille bingo,

bottom of page