top of page

Det eller der

Det eller der som formelt subjekt
Både det og der kan på dansk optræde som formelt, foreløbigt subjekt (subjektantyder). Hvor fx svensk kun har det, har dansk henholdsvis det eller der, afhængigt af sætningskonstruktionen og det semantisk indhold.


Det som foreløbigt subjekt
Det optræder som foreløbigt subjekt på dansk (og på svensk) i følgende forbindelser:


a) I udtryk for naturfænomener, sanseindtryk og impersonelle konstruktioner, f.eks. det gør ondt, det kilder, det brænder, det sner, det irriterer mig, det ærgrer mig.
b) Ved efterstillede infinitivkonstruktioner, f.eks. det var skønt at komme hjem, det var dejligt at sove længe.
c) Når vi har sætningskløvning og leddet, som det’et er sat til at repræsentere, optræder som ledsætning, f.eks. det var dejligt, at du kunne komme, det var godt, at hun endelig forstod spørgsmålet.

Der som foreløbigt subjekt
Der optræder som foreløbigt subjekt i følgende konstruktioner på dansk (og modsvarer, som parenteserne antyder, på ingen måde det svenske där:


a) Når et ubestemt subjekt findes på objektets plads, f.eks. Der var en gang en prinsesse, der kom en mand. (Svensk: Det var en gång en prinsessa, det kom en man).
b) I passivkonstruktioner af typen: der snakkes for meget, der laves ikke mad her. (Svensk: Det pratas för mycket, Det lagas inte mat här).

Relativsætninger indledt med som og der
Relativpronominerne som og der optræder som nominalled i bisætninger og viser tilbage til et substantiv i hovedsætningen. Når substantivet (korrelatet), der vises tilbage til, er objekt i relativsætningen, benyttes udelukkende som:


Har du set den cykel, (som) han købte i går?
Den kvinde, (som) han er forelsket i, vil ikke have ham.

I denne type relativsætninger kan som udelades og bliver det ret konsekvent i talesprog.

bottom of page