top of page

Kasus

På nudansk findes to kasus: Genitiv (ejefald) og nominativ (nævnefald). Mens genitiv har -s-endelse, optræder nominativ i alle andre sætningsled og har ingen morfologisk endelse, f.eks. 

Genitiv: Bedstefars tænder er ved at falde ud

Subjekt: Bedstefar var alene hjemme

Objekt: Har du set bedstefar?

Subjektsprædikat: Han er blevet bedstefar

Objektsprædikat: De kaldte ham bedstefar

Genitiv udtrykker et ejendomsforhold (eller et gensidigt afhængighedsforhold), f.eks. Københavns Havn, Annas telefonnummer, Schweiz’s ambassade.

Bemærkninger
1. Hvis substantivet, der bøjes i genitiv, har fonetisk -s-endelse (s, x, z) tilføjes -es eller Ø i

   talesprog og apostrof i skriftsprog: Det er Hans(es) cykel - Det er Hans’ cykel. Har du set

   Anders(es) jakke? - Har du set Anders’ jakke? Hun er Alex(es) kæreste - Hun er Alex’ kæreste.


2. I faste forbindelser og løsrevet fra bøjningssystemet eksisterer reminiscenser af en

   genitivform med -sens-endelse, der gik ud af dagligsproget i første halvdel af 1500-tallet,

   f.eks. han er dødsens, du fredsens Gud!, på havsens bund.

bottom of page