top of page

Hovedsætning og ledsætning

En sætning, der udgør en selvstændig meningshelhed, kaldes en hovedsætning, f.eks. Karen spiller klaver.

 

En sætning, indeholdt i en hovedsætning, hvor den optræder som sætningsled, kaldes en ledsætning, fx: Karen spiller klaver, når hun har lyst.

HOVEDSÆTNING

Subjekt

Verbum

Adverbial

LEDSÆTNING

Objekt 

Hun                forstod              ikke,           at han gad komme

Ledsætninger kan optræde som henholdsvis subjektsled, objektsled og adverbialled i hovedsætningen.

Sammen med at-sætninger er spørgesætninger den ledsætningstype, der oftest står som subjekt eller objekt i hovedsætningen:
 

at-sætning som objekt: han vidste ikke, at hun var død

at-sætning som subjekt: at hun ville skilles, kom som et chok

spørgesætning som objekt: jeg ved ikke, hvorfor du gider

spørgesætning som subjekt: om hun overhovedet kom, var usikkert

Ledsætninger optræder som hovedsætningers adverbielle led ved f.eks. tidsledsætninger (indledt af f.eks. da, når, mens, idet, før), årsagsledsætninger (indledt af f.eks. fordi, eftersom), betingelses-ledsætninger (indledt af f.eks. hvis, ifald, såfremt), indrømmelsesledsætninger (indledt af f.eks. selv om, skønt), hensigtsledsætninger (f.eks. for at).

HOVEDSÆTNING

Subjekt

verballed

katten 

var

LEDSÆTNING

subjektsprædikat

død,

adverbialled

da den kom ind på hospitalet

HOVEDSÆTNING

Subjekt

jeg

verballed

kommer,

LEDSÆTNING

adverbialled

hvis du lover at lave maden

HOVEDSÆTNING

Subjekt

han

verballed

købte

LEDSÆTNING

objekt

rottegift,

adverbialled

fordi han havde mus i køkkenskabet

bottom of page