top of page

Gradbøjning
De fleste adverbier er ubøjelige; enkelte kan gradbøjes som adjektiver:

positiv

ofte

gerne

lang

komparativ 

oftere

hellere

længere

superlativ

oftest

helst

længst

Lang og kort form

Visse adverbier har både en lang og en kort form. Den korte form anvendes, når der henvises til nogen eller noget, der er i bevægelse fra et sted til et andet. Den lange form bruges, når der udtrykkes placering, f.eks. Han er på vej hjemhan er derhjemme. Han cykler hen til Peter / han sidder inde i stuen.

Kort form

ind

ud

ned

op

hen

hjem

over

om

frem

lang form 

inde

ude

nede

oppe

henne

hjemme

ovre

omme

fremme

Adverbiets syntaktiske placering
I sætningsdannelsen er ledrækkefølgen fast.

a) Et præpostionsadverbium (verbalpartikel) optræder efterstillet (efter verbet og sætningsobjektet):

Tag strømperne af!

Smider du ham ud?

b) Adverbialet placeres efter det finitte verbum i hovedsætninger og før det finitte verbum i ledsætningen:

 

Han sover aldrig
Er det helt sikkert, at han aldrig sover?

 

bottom of page