top of page

Substantiverede adjektiver

Bestemte adjektiver kan optræde uden et efterfølgende substantiv at lægge sig til, og adjektivet optræder syntaktisk som nominalled (subjekt eller objekt), f.eks. de fattige gik rundt i gaderne (subjekt) han skubbede til en af de store (objekt)

Omdannelse af adjektiver til substantiver

Adjektiver kan nominaliseres til substantiver ved brugen af afledningsendelserne -hed, -skab og -dom:

simpleksform

færdig

hurtig

fuld

vild

hellig

fattig

substantiv

færdighed

hurtighed

fuldskab

vildskab

helligdom

fattigdom

bottom of page