Substantiverede adjektiver

Bestemte adjektiver kan optræde uden et efterfølgende substantiv at lægge sig til, og adjektivet optræder syntaktisk som nominalled (subjekt eller objekt), f.eks. de fattige gik rundt i gaderne (subjekt) han skubbede til en af de store (objekt)

Omdannelse af adjektiver til substantiver

Adjektiver kan nominaliseres til substantiver ved brugen af afledningsendelserne -hed, -skab og -dom:

simpleksform

færdig

hurtig

fuld

vild

hellig

fattig

substantiv

færdighed

hurtighed

fuldskab

vildskab

helligdom

fattigdom