top of page

Proprier (egennavne)

Kassen med og om propier kan gøres meget lille. Proprier er navne på lande, personer, steder, titler, lande, byer, organisationer osv. Proprier skal altid skrives med stort begyndelsesbogstav: Nationalbanken, Jupiter, Evita, Sæby, osv. Når propriet består af flere ord kan du vælge at skrive de vigtige ord med stort, f.eks. Den lille Havfrue. På dansk skal måneder og nationalbetegnelser ikke skrives med stort som på engelsk og andre sprog, f.eks. Hun er dansker, hun er født i marts måned.

Artikler (kendeord)

Artikler er de små ord der knytter sig til navneordene. De kan stå i bestemt form eller ubestemt form. Bestemt form: Den store kvinde gav den søde mand en gave. Der var udsigt fra det store vindue til det blå hav. De store børn måtte være i de store lokaler. Ubestemt form: Her er en gave til dig. Der lå et stort hus på vejen.

bottom of page