top of page

Ti lektioner i dansk

Ti lektioner i dansk er en interaktiv grammatikbog for begyndere. 


Hver lektion indeholder en gennemgang af et grammatisk emne, foruden en dialog, nogle interaktive øvelser og en friere skriveøvelse. Grammatikken bliver forklaret fra grunden i et letforståeligt dansk. Det handler fx om substantiver, adjektiver, spørgeord og ordstilling. Der er også nogle ekstraopgaver om stavelser, morfemer og tegnsætning.


Dialogerne fokuserer på lektionens emne, og der hører nogle spørgsmål og øvelser efter, som kan bruges til en diskussion i grupper eller i en klasse.


Øvelserne kan man lave og tjekke selv, og man er velkommen til at rette sine svar, til man har alle rigtige – for så får man tildelt en stjerne. Hvis man er del af et klassesæt, kan din lærer følge din progression og se, hvor mange rigtige du har.


Din lærer kan også se og rette din friere skriveopgave, som afslutter hver lektion.

ISBN 978-87-93819-06-1

Indhold

1.    Hun giver dem blomster 

       Pronominer

2.    Et stoleben, et sommerhus

       Substantiver

 

3.    Et smukt, lille hus

       Adjektiver

 

4.    Susan hader suppe

       Verber

 

5.    Hvor, hvordan, hvor længe

       Spørgsmål

6.    Så gider jeg ikke komme

       Ordstilling

7.    Da jeg var barn

       Konjunktioner

8.    Hun tænker på den

       Præpositioner

9.    Vin, vind, venner

       Lydfølgeregler

10.  Bilen kører hurtigt

       Adverbier

Stavelser

Morfemer

Tegnsætning

bottom of page